BOOON B.V. verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. BOOON hecht waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Zij heeft haar privacy beleid dan ook ingericht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens binnen BOOON.

Verwerking (persoons)gegevens
Indien u een relatie bent van BOOON, worden uw (persoons)gegevens verwerkt indien en voor zover dat in het kader van haar dienstverlening nodig is. Het doel daarvan is de door u verstrekte opdrachten optimaal uit te voeren. Daarbij verwerken wij bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dit doen wij om bijvoorbeeld onze facturen op te maken zodat de boekhouding op orde is.

Bewaring van (persoons)gegevens
De (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal 5 jaar, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn geldt of BOOON hierbij een zwaarwegend belang heeft. Daarna worden ze verwijderd. De bedrijfsgegevens en contactgegevens die nodig zijn als naslagwerk voor de belastingdienst, blijft gedurende de noodzakelijke termijn in ons bestand. De (persoons)gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij dit in het kader van de opdrachtsuitvoering noodzakelijk is. Enkel in dat kader van haar dienstverlening zal BOOON (persoons)gegevens met derden delen.

Verwerking van (persoons)gegevens voor andere doeleinden
In het kader van de zakelijke relatie gebruiken wij uw (persoons)gegevens om uw reservering te registreren als gast in ons etablissement. Dit gebeurt alleen in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst of indien u daarin heeft toegestemd. Daarna worden uw (persoons)gegevens verwijdert.
Het kan zijn dat BOOON voor bepaalde werkzaamheden externe dienstverleners inschakelt, zoals IT providers/automatiseerders die het toesturen van een mail naar ons mogelijk maakt, of beheerders voor opslag van documenten of andere leveranciers voor bepaalde ondersteunende diensten. Alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren van haar opdrachten zal BOOON (persoons)gegevens met deze derden delen. In dat geval verlangt BOOON dat deze externe dienstverleners zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Uitvoering van diensten bij BOOON B.V.
Indien u ten behoeve van de bedrijfsvoering van BOOON diensten verricht of anderszins diensten levert aan BOOON, worden uw (persoons)gegevens verwerkt indien en voor zover dat nodig is voor de instandhouding van de zakelijke relatie en voor de uitvoeringen van de diensten.
Indien u vrijblijvend contact heeft gehad met BOOON, zullen uw (persoons)gegevens worden verwijderd nadat duidelijk is dat geen opdrachtrelatie tot stand zal komen.
BOOON kan (persoons)gegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Tenslotte biedt de website van BOOON B.V. de mogelijkheid om online te solliciteren waartoe eveneens de persoonsgegevens van de sollicitant worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwijderd nadat het sollicitatieproces zonder resultaat is doorlopen.

Cookies of gelijksoortige technologieën
Op onze website wordt geen gebruik worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën. BOOON past Google Analytics niet toe, een service die wordt aangeboden door Google. Hiermee kan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kunnen de website en dienstverlening worden verbeterd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen.

Uw rechten
U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruik van (persoons)gegevens op ieder moment intrekken. Hiertoe kunt u een bericht zenden aan BOOON B.V., ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 31, 3033 CG, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens voor marketing doeleinden door een verzoek tot beëindiging te richten aan BOOON B.V., ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 31, 3033 CG, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft het recht BOOON te verzoeken om inzage in uw (persoons)gegevens, afscherming van uw (persoons)gegevens, beperking van de verwerking van uw (persoons)gegevens, correctie van uw (persoons)gegevens, verwijdering van uw (persoons)gegevens en overdracht van uw (persoons)gegevens in een direct downloadbaar en machineleesbaar format. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan BOOON B.V., ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 31, 3033 CG, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BOOON B.V. draagt zorg voor de adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische waarborgen.